Meny Stäng

Likströms (DC) kontaktorer

Likströms (DC) kontaktorer

Den typiska applikationen för DC-kontaktkontakter är brandskydd i solcells installationer. I en händelse med brand, erbjuder kontaktorerna en möjlighet att koppla bort solpaneler från omformare (via en nödstoppsknapp) En värdefull säkerhetsmekanism för brandmän. I många fall är denna skyddsåtgärd ett krav.